Slakteriet

konsterud.com

Slakteriet


Det fanns ett slakteri i Konsterud fram till någon gång under 1930-talet. Det var beläget i markplanet i den första affären som sedermera blev snickerifabrik. Slakteriet var i samma lokaler som arsenikimpregneringen sedan kom att hamna i.

Djuren kom ofta med järnvägen och lastades av på en liten lastkaj som fortfarande finns kvar vid ladugården. De stallades in i ladugården i väntan på slakt. Ladugården finns ännu kvar och fungerar som garage, och gjorde så även under en lång tid när sågverket var i drift.

Det slaktades både nötboskap och svin, och verksamheten ledde till att det skapades en "avfallshög" mellan slakteri och ladugård. Min far berättade att det var ett stort bestånd av råttor som livnärde sig av detta.

Slakteriet drevs av en man som hette Emil Andersson "Skrôl-Emil". Han fick detta tillnamn för att han dels pratade högt och dessutom gärna var skrytsam.

Emil bodde en tid i fastigheten Soliden och kom i trätomål med Ernst Malmberg - mer om det i en annan delsida.

Här syns han på en bild från 1933.