Mitt hus

Mitt hus i Konsterud


Farfar och farmor byggde huset 1932. Byggmästare var JohanEmil (man sa namnet på så sätt, vet inte vad efternamnet var). De köpte en avstyckad tomt av Henning Karlsson och ett enplans timmerhus som revs på Bjursnäset i Rudskoga. Timmerstommen bildade nedre våningen och sedan byggdes övervåningen av nya plankor.


Det byggdes även ett uthus med vedbod, redskapsbod, torrtoa och tvättstuga med bryggpanna och skorsten. Källan grävdes och stensattes av Gunnar och Hugo Karlsson.