Flygfoton 1960

konsterud.com

Konsterud 1960 - flygfoton


Nedan är flygfoton från 1960.

Det är Lantmäteriets ortofoton som släpptes fritt tidigare i år.

Här ses byn med dåvarande hus, hela sågverket med snickerifabriken och brädgården.

Observera vägarna i brädgården som till stor del är igenväxta idag.