SM4KL

konsterud.com

SM4KL - Karl-Otto Österberg (Vålberg), silent key


Karl-Otto arbetade på laboratoriet på Älvenäs bruk, och var även Televerkets provförrättare för att genomföra de prov i teori och telegrafi som varje ny amatör måste göra.