SSA Sveriges SändareAmatörer 10 år 1935

konsterud.com

W9EVT George (i USA)

SSA , föreningen Sveriges SändareAmatörer

fyllde 10 år som förening 1935.


Här är en PDF-fil med den jubiléumsskrift som föreningen gav ut till detta jubiléum.