Johannas stuga och första affären

Johannas stuga och affären

Johannas stuga


På den häradsekonomiska kartan från 1883 - 95 finns det en backstuga markerad (B). Det här är den backstuga som stod någonstans vid stenarna mellan Björkudden och kontoret. Idag vet jag inte mer än att hon som bodde där hette Johanna Svensdotter och finns med i folkräkningarna 1880, 1890 och 1910.


På kartan finns även den lilla stugan som knekten Johannes Gadd på Gaddåsen (Kolerud) byggde efter sin knekttid. Han var morfar till Hulda, Anna och Viktor som bodde här. Deras far och mor - Gustav Eriksson (Ersa) och Vendla (dotter till Gadd) - bodde här efter att Johannes avlidit. Stugan står kvar idag på höger sida när man går ner till Wilhelmssons hus.


Byns första affär finns markerad på kartan, i källaren var även slakteriet som drevs av Emil Andersson.


Vägen från Dammängen upp till "gamla vägen" är den som kallades Rönningevägen. Vid den här tiden så fanns det ingen väg från järnvägsstationen västerut till det som idag är lv600 mellan Vall och Skottlanda. Enda vägen till byn var via Gjordsbol eller från Vall via "gamla vägen".


1  Johannes Gadds stuga

2  Johannas backstuga

3  Byns första affär med slakteriet i källaren

4  Rönningevägen