Skolan i Gjordsbol

Skolan i Gjordsbol

Skolan i Gjordsbol


Konsterud har aldrig haft någon skola (förutom söndagsskolan hos familjen Green), så förr gick byns barn i den skola som fanns i Jordsbol (som ändrat bynamnet till Gjordsbol). Skolan var av den gamla typen med alla klasser i en skolsal, och med intagning vartannat år. Min far gick där från 1927 och sex år framåt. Därefter började han som så många andra småpojkar med enklare arbeten i sågverket Konsteruds Ångsåg.

På stora bilden så står min far Viking överst till vänster. Andra raden till vänster är Gun Johansson Gjordsbol. Nedre raden till vänster är Ingrid Gustafsson Konsterud.