Radio

konsterud.com

Amatörradio


Amatörradio, Sändaramatörer, Kortvågsamatörer - många namn har denna hobby. Gemensamt är att vi alla har genomgått tekniska och praktiska prov inför någon myndighet - t.ex. Televerket eller PTS. Vi har således myndigheternas tillstånd att bedriva radiosändningar inom vissa tillåtna frekvensdelar av radiospektrat, allt från frekvenser nära mellanvågsbandet till mycket höga frekvenser och satellittrafik.


Alla som har tillstånd och certifikat har även en egen tilldelad signal som alltid ska användas vid kommunikation med andra, både inom landet och "klotet runt". I vårt fall i Sverige så börjar signalen med SM, SL eller SA följt av en distriktssiffra (Värmland tillhör distrikt 4) och därefter de personliga signalbokstäverna som kan vara 2 eller 3 stycken. Min signal är SM4BKQ.


På den här fliken, och underliggande, kommer det att finnas mycket bildmaterial om sändaramatörerna i Kristinehamnstrakten m.fl. platser och deras utrustningar. Även en del textdokumentation kommer det att finnas.

Om det i samband med signaler eller namn står "silent key" så är det ett begrepp inom internationell amatörradio som står för "tyst nyckel", d.v.s. en radioamatör som avlidit. Telegrafinyckeln är tyst.

Om Du vill veta mer om amatörradio i Sverige och världen - gå in på www.ssa.se , Sveriges Sändaramatörer, som är vår rikstäckande förening.