Bengtssons flyttningar i Konsterud

Familjen Bengtssons flyttningar i Konsterud


Anledningen till att Bengtssons flyttade från Björneborg till Konsterud var att Harald som arbetade på sågverket i Björneborg hade fått jobb hos Malmberg på Konsteruds Ångsåg.

 

1922 - från Skogsvik i Björneborg till Skogvaktarstugan i Konsterud.

Denna är numera riven, men låg ca 50 meter NO räknat från uthuset tillhörande 'torvmossearbetarbostaden’.

Skogvaktarbostaden bestod av ett enda rum med en vind ovanför.

Till huset hörde en vedbod, samt ett skafferi i form av en låda på husets yttervägg (alltså utomhus).


1922 - senare på året flyttade man tillbaka till Björneborg ett litet tag för at t sedan åter flytta till Konsterud, denna gång bosatte man sig i ett rum på övervåningen på Konsteruds gård.


1923 eller 1924 -  flyttade Bengtssons (Anna, Harald och Viking) till Dammängarna som då beboddes av ägarna

Gustav och Ida Andersson.


Samma år, fast senare flyttade de åter en gång, nu till det nybyggda Nolhagen som Ernst Malmberg byggt som arbetarbostad för sågverket.  Huset var vid inflyttningen ännu ej färdigt.


1925 - var man åter tvingad att flytta eftersom Ernst Malmberg blev vräkt från sin dåvarande bostad hos Emil Johansson "på gärdet". Ernst Malmberg flyttade då in i Nolhagen.  Nu styrde således Bengtssons kosan till Lilla Konsterud som ägdes av Emil Gustavsson f rån Skottlanda (far till Harry Gustavsson). Först bodde Bengtssons i nedre våningen, därefter hade de övervåningen plus det stora rummet nere.

 

1926 -  på sommaren flyttade man igen, denna gång till övervåningen "på gärdet " (mitt emot stationen). Huset äges då av Emil Johansson, men såldes år 1927 till Karl och Ida Johansson (farfar till nuvarande f.d ägaren av lanthandeln i Skottlanda, Karl Andersson) (för mer släktskapsupplysning kan nämnas att Emil J. var farbror till Harald och Helmer Karlsson i Väglösa.) Efter Karl Johanssons död i bör jan av 1940-talet sålde Ida Johansson egendomen till Karl och Selma Andersson.


1932 -  blev det en återflyttning till Konsteruds gård efter en kontrovers mellan Ida Johansson och Bengtssons.

 

1932 - var även det år då Konsterud 1 :14 avstyckades och hus började byggas på tomten. Grunden grävdes i midsommarveckan 1932 och man flyttade in den 10:e december 1932 då endast köket nere var klart för användning.

Huvuddelen av huset och uthuset byggdes av ett hus som revs i Bjursnäset. Även tegeltaket från det samma togs till vara. Teglet låg f.ö. kvar till juli 1983 då det på grund av vittring byttes ut. Teglet var lertegel och säkert minst hundra år gammalt. Exakt var i Bjursnäset den gamla stugan stod är idag oklart, men det torde gå att få fram uppgifter på detta. Huset idag är byggt med stående timmer i nedervåningen, och nya (1932) plank i övervåningens väggar. Uthusets äldsta delar är byggda 1932 av plank från Bjursnässtugan, men är senare (1952) tillbyggt med en tvättstuga och ett vedskjul (ca 1964).