Från registren

Från registren


Det finns massor med fakta om byn och folket i den i alla gamla handlingar i våra landsarkiv och kyrkoarkiv. Här lägger jag upp successivt en del bilder som kan vara av allmänintresse. Först ligger tre bilder från Folkräkningen 1940. Här kan man se vilka som bodde i Konsterud och deras födelsedata, var de var födda och yrke.