Fars släkt

Släktingar på fars sida


Några bilder nedan visar i huvudsak mina släktingar på fars sida. Farfar Harald (f. 1892) hade två syskon, Hugo och Anna. Deras far och mor var Bengt och Matilda Johansson - eller "Sme-Bengt" som han kallades, ment beroende på att han hade Kils första bilverkstad.

Farfar Harald och Hugo jobbade på sågverket i Hannäs, och när det behövdes en sågare till sågverket i Björneborg så flyttade farfar dit. Någon gång runt 1918. Där träffade han min farmor Anna (f. 1894) och de gifte sig. De bodde på Skogsvik, i "Villan" som huset kallades. Det låg längst ut på udden och hade ett antal lägenheter.

Min far Viking föddes där 1920. År 1922 flyttade de till Konsterud eftersom Ernst Malmberg behövde folk även till den sågen, och då blev han ansvarig för ramsågen där.