OSL-kort lokalt och övrigt

konsterud.com

QSL-kort  lokala radiosignaler och en del från övriga landet


QSL-kort har sänts mellan sändaramatörer allt sedan amatörradions start. I olika sammanhang var det viktigt att kunna bevisa att man hade varit aktiv som sändaramatör, och även för att ha bevis i de tävlingar som förekommer inom amatörradio. Numera är detta till viss del ersatt via dataprogram och sociala media.

I de fall där signalen slutar med siffror så är det fråga om lyssnaramatörer, alltså personer som var registrerade hos SSA som lyssnaramatörer och hade tilldelats egen signal. De hade ingen egen sändare.