Fattigstugorna Fårhagen

Fattigstugorna i Fårhagen

Fattigvården


På den häradsekonomiska kartan från 1883 - 95 finns det utsatt 3 stycken backstugor i Fårhagen mellan Konsterud och Gjordsbol. Min far mindes dem väl eftersom barnen i Konsterud gick i skolan i Gjordsbol. Det var en stuga på södra sidan vägen och två på den norra. Här hamnade de som hade det allra sämst ställt i bygden när de blev gamla och sjuka och inte hade någon anhörig som tog hand om dem. Hulda Andersson berättade att hennes far Gustav Eriksson (gift med Vendla Eriksson) hade varit där en sommar och haft med sig en stor navare och borrat ett antal lufthål i stockarna så att det blev ventilation i en av stugorna. Anledningen var att där inne låg det en man som hade svår cancer, och det luktade alldeles förskräckligt därinne. Någon bot mot sjukdomen fanns ju inte, och ingen smärtlindring heller.