1980-tal SM4PG

1980-tal - SM4PG - Sven Jansson (silent key, Kristinehamn)


I denna delsida finns foton från 1980-talet. Bildtexter är i flertalet fall Svens egna noteringar i hans album.

Där inget annat anges är det Sven som är fotograf.