Kartor

konsterud.com

År 1701 - Geografisk afmätning.


Här är det bara Konsteruds Gård som finns. Intressant är att de gärden som brukades i stort sett är desamma som idag.


I kartans vänstra kant ses hålldammen markerad, Här fanns en damm som reglerades av de som drev sågen i Räverud. Vatten sparades på ägnarna - Dammängarna - och denna förträngning av bäcken lär ha funnits kvar fram till bygget av järnvägen 1876. Jag har inte hittat några noteringar om hur dammen var byggd.


Här fanns senare byns branddamm cirka hundra meter uppströms. Den var i bruk till slutet på 1970-talet.

År 1867 , gjord vid laga skifte


På denna karta finns Konsteruds Gård, Rönningstorpet i vänstra kartdelen samt de åkrar som senare kom att bilda Lilla Konsterud. Det finns även ett svagt rött markerat område som är allmänning.År 1867 , delbild med Rönningstorpet


Rönningstorpet låg där det idag är skogsmark, bakom Andreas Gylebrandts och Sven-Rune Hammarlunds hus.År 1874 - järnvägen planeras in


På den här kartan är inte järnvägsstationen med, bara den planerade anläggningen av järnvägen. Man kan här se den ursprungliga sträckningen av bäcken och hur man senare sprängde bort berg för att få den i en sydligare läge så att järnvägen inte behövde korsa bäcken alls.


I denna kurva nära bäcken fanns en vattenledning ner i bäcken så att ångloken kunde pumpa upp vatten med ejektorpump.