Bygden omkring oss

Bygden omkring oss


Konsterud ligger i Visnums socken, alldeles på gränsen till Rudskoga. Eftersom vi har haft tre näringar som behövt arbetskraft, Konsteruds Ångsåg, Torvströfabriken och NBJ Nora Bergslags Järnväg, så har folk pendlat till vår by sedan början av 1900-talet. 

Förutom de fasta boende så har vi haft gästarbetare/säsongsarbetare på torvmossen och även i sågindustrin.

Nedan finner Du en massa bilder från vår omgivande bygd. Mer textinformation kommer framgent.