Konsteruds Ångsåg

Konsteruds Ångsåg


Konsteruds Ångsåg startades sannolikt 1918 av ett företag i Karlskoga som hette Trä & Tjära. Anledningen var förmodligen att de såg möjligheten i kombinationen en plats mitt i en skogrik region och att det fanns järnväg för frakten. Redan efter något år så sålde de verksamheten till Ernst Malmberg som drev ångsåg i Björneborg och tidvis även ett sågverk i Hult vid Vänern.

Ernst Malmberg kom hit från Sundsvallstrakten som vid den tiden var Sveriges centrum för sågverk och trähandel.

Min farfar Harald Bengtsson var från Kil och flyttade till Björneborg för att arbeta som sågare hos Malmberg. När han hade köpt sågen i Konsterud så tillfrågades han om han var villig att flytta dit och ta ansvaret som sågare där.

Harald hade vid den tiden gift sig med Anna Lundgren som var min farmor. De fick 1920 en son i "Villan" på Skogsvik i Björneborg. De flyttade till Konsterud och kom sedan att bli bofasta här hela livet.

Sågverket drevs i ca 10 år med en lokomobil innan Ernst Malmberg köpte en ångpanna i Strömtorp och en 2-cylindrig fartygsångmaskin. Denna ångmaskin och panna kom sedan att driva hela sågverket till nedläggningen 1967.

Under 1930-talet kom Ernst Malmbergs son Nils in i företaget och det var sedan han som var den drivande kraften i alla år. En snickerifabrik iordningställdes i gamla affären som även byggdes ut. Virkestork installerades, arsenikimpregneringsverk, justerkapverk, hyvleri, flishugg för spillvirke, magasin för färdigvaror med mera.

De produkter om företaget sålde var sågat virke som bräder och plank i en mängd dimensioner, hyvlade och spåntade bräder och plank, lådor för charkuteriindustrin, drivbänkar och växthus för stora handelsträdgårdar, köksinredningar, dörrar och fönster plus en mängd specialvaror.

Som mest sysselsattes runt 60 personer varav flertalet bodde inom en mils radie från Konsterud. Företaget hade även egna arbetarbostäder - fem stycken i Konsterud, en i Skottlanda samt en i Upplanda.

Runt det växande företaget fanns det även underlag för byns affär, poststation och järnvägsstation. det fanns även två stickspår på NBJ här, ett för sågverkets behov och ett för torvströfabrikens utlastning av torvströbalar.

På bilden Ernst Malmberg år 1933   (mer kommer om företaget senare)