SM4CMX

konsterud.com

SM4CMX - Hans Johnsson Kristinehamn (Silent key)


Hans (Hasse) var språklärare på Södermalmsskolan i Kristinehamn och "orsaken" till att jag blev sändaramatör. Hasse var mycket omtyckt som lärare och hade en naturlig respekt med sig. Lättsamt lärde vi oss engelska under hans lektioner. Hasse avled i februari 2020.