SM4PG

konsterud.com

SM4PG - Sven Jansson (silent key, Kristinehamn)


Sven Jansson var Kristinehamns förste sändaramatör. Han var född 10 mars 1909. Den 15 september 1936 fick han certifikat och var aktiv på kortvåg. Han ansökte om certifikat den 11 juli 1936. Under andra världskriget fick han som alla andra lämna in sändaren till staten för förvaring till fred åter rådde 1945. Sven intresserade sig särskilt mycket för höga frekvenser och hade utrustning för 144, 432 och 1296 MHz. Han var även en aktiv besökare på allehanda amatörradioträffar.

Privat så var han kanslist på Kristinehamns kommun fram till pensioneringen, bl.a. på dåvarande elverket.


Jag har delat upp hans bilder i undersidor för varje 10-tal år på grund av det stora antalet bilder. Jag börjar med 1930-tal och förtsätter fram till 1990-talet. Framgent kommer det fler bilder i respektive delsida - så om Du tittat en gång så kan det hända saker framgent.


Sven var en synnerligen hjälpsam man som gärna berättade hur man skulle lösa problem med allt från apparater till antenner. Många av oss har "gått i Svens skola"! Kristinehamns verklige HAM-veteran!


Observera att i dessa delsidor finns bilder även på andra sändaramatörer, Svens olika sändare och mottagare genom åren och andra bilder som var radiorelaterade för Sven.